ระบบ Smartive BEMS

BEMS มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลโดยสามารถแบ่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้เป็นรายวัน เดือน ปี และระบุจำนวนเงินที่สามารถประหยัดได้ในแต่ละเดือน เพื่อใช้สำหรับการคำนวนการใช้ไฟโดยควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ผ่านระบบ IoT ทำให้ลดการใช้พลังงานของแต่ละจุดให้ใช้พลังงานตามที่ผู้ใช้กำหนด สามารถจัดอันดับได้ว่าสถานที่ไหนมีจำนวนการใช้พลังงานมากน้อยเท่าไหร่

Indoor Location Tracking System

IoT solutions for you.

ด้วย Technology Beacon หรือ Bluetooth low energy ประยุกต์เข้ากับ Sensor ต่างๆเพื่อทำการ ตรวจจับและแจ้งเตือนภายในอาคารในหลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะกับธุรกิจและการใช้งานที่แตกต่าง

ระบบการแจ้งเตือนผ่าน Line กลุ่ม, Sms, Email และหลากหลายช่องทางเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้อย่างทันท่วงที พร้อมการออกรายงานที่ง่ายและละเอียดกว่าที่เคย

ระบบ Tracking
ภายในอาคารแบบ

ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ พร้อม Notification ผ่าน Line

ระบบการเข้าทำงาน
และเปิดประตูอัจฉริยะ

ระบบตรวจสอบการตกเตียงของผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ระบบตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า

Indoor Location Tracking System

IoT solutions for you.

ด้วย Technology Beacon หรือ Bluetooth low energy ประยุกต์เข้ากับ Sensor ต่างๆเพื่อทำการ ตรวจจับและแจ้งเตือนภายในอาคารในหลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะกับธุรกิจและการใช้งานที่แตกต่าง

ระบบการแจ้งเตือนผ่าน Line กลุ่ม, Sms, Email และหลากหลายช่องทางเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้อย่างทันท่วงที พร้อมการออกรายงานที่ง่ายและละเอียดกว่าที่เคย

ระบบ Tracking
ภายในอาคารแบบ

ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ พร้อม Notification ผ่าน Line

ระบบการเข้าทำงาน
และเปิดประตูอัจฉริยะ

ระบบตรวจสอบการตกเตียงของผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ระบบตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ให้โต ทำอะไรบ้าง

หน้าที่ของเว็บดีไซน์ข้อแรกท่องให้ขึ้นใจทำยังไงก็ได้ไม่ให้คนปิดหน้าเว็บของเราทิ้ง
เพราะหาข้อมูลที่ต้องการไม่พบ เพราะ User ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์มานั้นมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน
ซึ่งเราชำนาญและเข้าใจในการออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์ในแต่ละธุรกิจ

สร้างสื่อ Digital

สำหรับธุรกิจของคุณ

Digital media solution

Web design

Web/Mobile Application

Graphic Design

Motiongraphic

Network for website

ทำการตลาดออนไลน์

ให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จัก

Marketing solution

Online Solution

Creative Content

Social Network Admin

สร้างระบบเครือข่าย

เพื่อใช้งานภายในองค์กร

Network Solution

Wireless Network

File Sharing
Organization

Call Center &
IP Phone

Portfolio

OUR CLIENT