Site icon Touchtechdesign Limited Partnership

สรุปวิธี Backup ข้อมูลใน WordPress

ทำไมต้อง Backup ข้อมูล ?

การ Backup ข้อมูลนั้นสามารถป้องกันการทำข้อมูลสูญหาย ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ เพื่อกู้ข้อมูลเก่าเนื่องจากเว็บไซต์เกิดปัญหาใช้งานไม่ได้ หรือต้องการกลับไปใช้ข้อมูลเก่าก่อนหน้านี้อีกทั้งยังป้องกันการติดไวรัส และโจรกรรมข้อมูลจากทาง Hacker

1

ขั้นแรกทำการ Install Plugin ที่ชื่อว่า All-in-One WP Migration จากนั้น  Activate plugin ให้เรียบร้อย

2

จากนั้นกลับมาที่หน้า Dashboard ของเว็บไซต์ที่เราต้องการ Backup ให้เราไปที่ Plugin ที่ชื่อว่า All-in-One WP Migration และ เลือกที่เมนู Backup

3

เมื่อเลือกเมนู Backup เข้ามาจะพบกับหน้านี้ ให้เลือก CREATE BACKUP ระบบจะทำการ Backup ข้อมูลรอจนbackupเสร็จ

4

หลังจากที่ระบบ Backup ข้อมูลเสร็จแล้วระบบจะขึ้นแจ้งแบบนี้ให้คลิก Download ไฟล์นั้นเข้ามาเก็บไว้ได้เลย

5

ไฟล์สกุล .wpress ที่ดาวน์โหลดมาจาก WordPress จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Downloads จากนั้นเราสามารถย้ายไปจัดเก็บตามที่ที่เตรียมไว้

Exit mobile version