เคยมั้ยเวลาเราลองหารูปเก่าๆใน Facebook รูปมันเยอะเหลือเกินเราก็นั่งปั่นลูกกลิ้งเม้าส์ไปจนเมื่อยนิ้วเรามาแก้ปัญหาแบบ Dev กันดีกว่า เริ่มเปิด Facebook หน้าที่เราต้องการ Scroll แล้วกด F12 จากนั้นใส่ Script ด้านล่าง

let tempInterval
let autoScroll = (function() {
  'use strict';
  var lastScrollHeight = 0;
  function autoScroll() {
    var sh = document.documentElement.scrollHeight;
    if (sh != lastScrollHeight) {
      lastScrollHeight = sh;
      document.documentElement.scrollTop = sh;
    }
  }
  tempInterval = window.setInterval(autoScroll, 100);
})();

หากเราต้องการหยุดก็ให้เราพิมพ์ Script ด้านล่างลงไปครับ เนื่องจากบรรทัดที่ 12 เรามีการกำหนด interval ใส่ตัวแปรไว้ทำให้เราสามารถใช้คำสั่ง clearinterval ได้ครับ

clearInterval(tempInterval);