ระบบ CallCenter ที่จะช่วยคุณบริหารจัดการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบใด รับเข้า โทรออก พร้อม Feature Function ที่ครบที่สุด

InBound callcenter

OutBound callcenter

PBX/IPPBX

VoIP

Project