ติดตั้ง Postgres Window แล้ว Error Can’t install PostgreSQL: An error occurred executing the Microsoft VC++ runtime installer

2022-01-05T23:33:47+07:00

ติดตั้ง Postgresql บน window ไม่ได้ขึ้น Error Can't install PostgreSQL: An error occurred executing the