VScode Tips and Tricks : Paste ข้อมูลพร้อมกันหลายๆแถวใน Vscode

2022-01-10T01:49:14+07:00

หลายครั้งเราเขียนโปรแกรมเราอาจจะอยาก วางค่าใน Array หรือค่าอะไรที่เรา Copy มาพร้อมกันหลายๆแถวแต่เราจะวางยังไงดีให้ไม่เสียเวลา Copy วางทีละบรรรทัด ให้ทำการติดตั้ง Extention  column paste ใน Vscode